زنجیر گالوانیزه گرید 30  ( Lifting Chain G30 ) :
زنجیر گالوانیزه کاربرد وسیعی در صنایع کشاورزی، چوب بری و ساختمانی دارد. و از آن برای بلند کردن بار استفاده نمی گردد. زنجیر بیش از هزار سال است که توسط بشر مورد استفاده قرار می گیرد. و یکی از بهترین و قابل اعتماد ترین ابزارها است که برای بلند کردن و بستن و کشیدن مواد و اجسام استفاده می شود. این زنجیر کاربرد وسیعی در صنایع کشاورزی، چوب بری و ساختمانی دارد. و از آن برای بلند کردن بار استفاده نمی گردد. زنجیر بیش از هزار سال است که توسط بشر مورد استفاده قرار می گیرد. و یکی از بهترین و قابل اعتماد ترین ابزارها است که برای بلند کردن و بستن و کشیدن مواد و اجسام استفاده می شود.

این زنجیر کاربرد وسیعی در صنایع کشاورزی، چوب بری و ساختمانی دارد. و از آن برای بلند کردن بار استفاده نمی گردد. زنجیر بیش از هزار سال است که توسط بشر مورد استفاده قرار می گیرد. و یکی از بهترین و قابل اعتماد ترین ابزارها است که برای بلند کردن و بستن و کشیدن مواد و اجسام استفاده می شود. این زنجیر کاربرد وسیعی در صنایع کشاورزی، چوب بری و ساختمانی دارد. و از آن برای بلند کردن بار استفاده نمی گردد. زنجیر بیش از هزار سال است که توسط بشر مورد استفاده قرار می گیرد. و یکی از بهترین و قابل اعتماد ترین ابزارها است که برای بلند کردن و بستن و کشیدن مواد و اجسام استفاده می شود.

نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36