تسمه جغجغه یا تسمه باربند یا تسمه مهار بار(Lashing System) :
تسمه جغجغه برای مهار بارهای نرم مانند کاغذ ، پارچه ، چوب و بارهای حساس مانند اتومبیل به کار می رود. همچنین در صنایع جهت مهار کالا هنگام جابه جایی آن استفاده می گردد. جنس الیاف آن از پلی استر می باشد. پهنای تسمه آبی رنگ، 2.5 سانتی متر و پهنای تسمه نارنجی رنگ، 5 سانتی متر است.

این تسمه برای مهار بارهای نرم مانند کاغذ ، پارچه ، چوب و بارهای حساس مانند اتومبیل به کار می رود. همچنین در صنایع جهت مهار کالا هنگام جابه جایی آن استفاده می گردد. جنس الیاف آن از پلی استر می باشد. پهنای تسمه آبی رنگ، 2.5 سانتی متر و پهنای تسمه نارنجی رنگ، 5 سانتی متر است. این تسمه برای مهار بارهای نرم مانند کاغذ ، پارچه ، چوب و بارهای حساس مانند اتومبیل به کار می رود. همچنین در صنایع جهت مهار کالا هنگام جابه جایی آن استفاده می گردد. جنس الیاف آن از پلی استر می باشد. پهنای تسمه آبی رنگ، 2.5 سانتی متر و پهنای تسمه نارنجی رنگ، 5 سانتی متر است. این تسمه برای مهار بارهای نرم مانند کاغذ ، پارچه ، چوب و بارهای حساس مانند اتومبیل به کار می رود. همچنین در صنایع جهت مهار کالا هنگام جابه جایی آن استفاده می گردد. جنس الیاف آن از پلی استر می باشد. پهنای تسمه آبی رنگ، 2.5 سانتی متر و پهنای تسمه نارنجی رنگ، 5 سانتی متر است.

نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

تسمه جغجغه

70,000 تومان110,000 تومان
تسمه جغجغه یا تسمه باربند یا تسمه مهار بار(Lashing System) : تسمه جغجغه برای مهار بارهای نرم مانند کاغذ ،