بست سیم بکسل چدنی یا کرپی سیم بکسل  (Wire rope Clips) :

استفاده از بست چدنی برای ساختن چشمی در انتهای سیم می باشد. و هرگز جهت بلند کردن بار و ساختن اسلینگ استفاده نمی گردد. قبل از اعمال کشش روی سیم ، بست را سفت کنید. بعد از اینکه نیرو به سیم وارد گردید، دوباره بست را محکم کنید. گیره ها معمولا درون سیم بکسل باعث ایجاد گودی می شوند، بنابراین استفاده از بست یا گیره مناسب که با بافت سیم مطابقت نماید بسیار مهم می باشد. باید مراقب باشید، لبه های گودی بست موجب برش عرض و صدمه دیدگی سیم و رشته های آنها نگردد.

نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

بست سیم بکسل چدنی

2,300 تومان11,000 تومان
بست سیم بکسل چدنی یا کرپی سیم بکسل  (Wire rope Clips) : استفاده از بست چدنی برای ساختن چشمی در