انواع اتصالات سیم بکسل در فروشگاه آنلاین سیم ابزار در دسترس مشتریان محترم می باشد.

انواع قلاب مانند قلاب s چشمی، قلاب s گردان، قلاب دانه گیر و قلاب کارابین قابل عرضه می باشد.

همچنین مهارکش یک سر قلاب، شگل های ساده و تناژدار و بست های سیم بکسل و جکلوی.